اعتصاب بازار طلافروشان شهر یزد وارد سومین روز خود شده است

76

اعتصاب بازار طلافروشان شهر یزد وارد سومین روز خود شده است.

امروز چهارشنبه ۲۰ دی ماه؛ طلافروشان یزد برای سومین روز متوالی در اعتراض به مالیات افزوده؛ اعتصاب خود را ادامه داده و مغازه های خود را باز نکردند.

پیش از این بازاریان صنف طلا فروش همزمان با بازار یزد در شهرهای تهران و تبرییز و مشهد و ارومیه در اعتراض به مالیات افزوده مغازه های خود را بسته بودند.

وامروز خبر از تداوم اعتصاب طلافروشان یزد در سومین روز اعتصاب رسانه ای شده است.

قابل ذکر اینکه اعتصاب بازاریان و نفتگران از گامهای مهم دوران قیام است که اکنو در یزد وارد سومین روز خود شده است.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy