آتش زدن بنر بزرگ خامنه ای در مشهد و یک بانک در سنندج + فیلم

184

آتش زدن بنر بزرگ خامنه ای در مشهد و یک بانک در سنندج + فیلم براساس گزارشات رسیده بانک صادرات سنندج امروز ۲۰دی ماه ۱۳۹۶ توسط جوانان قیام آفرین به آتش کشیده شد.

آتش قیام نخوابیده است بلکه هر روز در شهری شعله می کشد و بالا میرود. قیام ایران در پروسه تکامل خود شکل عوض کرده است. امروز دیگر نوبت تظاهرات میلیونی نیست.

تظاهرات میلیونی به عنوان یک نه بزرگ به ظلم حاکم برگزار شد و به بهترین شکل خود این نه بزرگ را به خامنه ای گفت. تظاهراتی که پر شتاب به پیش رفت و همه حرفها را زد. و یک برگ جدی در تاریخ ایران گشود.

دیگر دوران مانند گذشته نیست پس اعتراضات هم باید شکل جدید خود را پیدا کند و به  پیش برود.

صبح امروز پایگاه بسیج ورامین به آتش کشیده شد و امشب بانک صادرات مرکز دزدی و غارت مردم ایران .

به زبان گویا تر مردم ابتدای صبح جاسوسان را نشانه رفتند و شب هنگام دزدان را !

 برای دیدن همه فیلمهای قیام به کانال ما بپیوندید

https://t.me/Iran_news_ajancy