سپاه پاسداران مزدوران محلی را در نقاط مختلف ایران، برای جلوگیری از قیام بکار گرفته است

225
مزدوران محلی سپاه پاسداران در نقاط مختلف ایران برای جلوگیری از قیام سراسری
مزدوران محلی سپاه پاسداران در نقاط مختلف ایران برای جلوگیری از قیام سراسری

سپاه پاسداران مزدوران محلی را در نقاط مختلف ایران، برای جلوگیری از قیام بکار گرفته است براساس گزارشات رسیده به آژانس ایران خبر سپاه مزدورانش را در محله های مریوان توزیع کرده است و آنها به صورت مسلح گشت میدهند. این مزدوران محلی توسط مردم بایستی شناسایی شوند! این اقدام به منظور جلوگیری از قیام سراسری مردم ایران است. این تظاهرات استمرار می یابد.

این قانون قیام است چنانچه کودکان ما نیز شعارهای ضد دیکتاتور میدهند. نظام اعلام کرده است که به زودی گشتهای سرکوبگر به نام محله محور را راه اندازی میکند و راه اندازی کرده است.

یزدی، فرمانده سپاه تهران بزرگ گفت: همه هماهنگیهای لازم با نیروی انتظامی و قوه قضاییه برای طرح گشتهای محله‌محور بسیج صورت گرفته و این طرح به‌زودی در تهران آغاز می‌شود.

این طرح سرکوبگرانه در حالی به اجرا گذاشته می‌شود که نقاط مختلف تهران و سایر شهرستانه روزانه شاهد تجمعات مردم علیه حکومت دیکتاتوری در جریان است و سر ایستایی ندارد.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy