کشته شدن پاسداران در قیام مردم خوزستان + فیلم

593
کشته شدن پاسداران در قیام مردم خوزستان + فیلم بنا به گزارشات رسیده در درگیریهای کوت عبدالله در اهواز؛ که شنبه ۱۶ دیماه ۹۶ بین جوانان اهوازی و هموطنان لر این منطقه در مقابل سپاه پاسداران صورت گرفت.
در این درگیری ۹نفر از پاسداران کشته شده اند.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، در این منطقه هموطنان لر با هموطنان عرب اهوازی با یکدیگر متحد شده و در خیزش و قیام هستند.
این واقعه پس از آن اتفاق افتاد که سپاه پاسداران به آنها حمله نمود و آنها برای دفاع از خود به سلاح دست برده اند.
تا ساعت ۲۱ شب قبل این درگیری ادامه داشته و آمار کشته شدن نه نفر از آدمکشان پاسدار داده شده است.
همچنین گزارشهای دریافتی از آبادان حاکی است که مردم آبادان شب گذشته ۱۶دی به قیام خود ادامه دادند.
آنها شعار می‌دادند دولت به این بی‌غیرتی هرگز ندیده ملتی و مرگ بر روحانی این تظاهرات باشرکت هزاران آبادانی صورت گرفت.

فیلم هاي جدید از  تظاهرات اهواز نهم دی ماه

فیلم هاي جدید از  تظاهرات اهواز نهم دی ماه

فیلم هاي جدید از  تظاهرات اهواز نهم دی ماه

فیلم هاي جدید از  تظاهرات اهواز نهم دی ماه

فیلم هاي جدید از  تظاهرات اهواز نهم دی ماه

برای دیدن تمام فیلمهای قیام ایران به تلگرام  ما متصل شوید

https://t.me/Iran_news_ajancy