حجاب اجباری امروز آن روی سکه بی حجابی اجباری آن روز رضا شاه بود

240
حجاب اجباری امروز آن روی سکه بی حجابی اجباری آن روز رضا شاه بود
حجاب اجباری امروز آن روی سکه بی حجابی اجباری آن روز رضا شاه بود

حجاب اجباری امروز آن روی سکه بی حجابی اجباری آن روز رضا شاه بود. امروز ۱۷دی ماه ۹۶ مصادف است با روز کشف حجاب یا بی حجابی اجباری زنان. بی حجابی برای زنان در زمان قاجاریه استارتش زده شد و در دوره رضا شاه  حجابی اجباری شد. بی حجابی اجباری رضاشاه دقیقا شبیه حجاب اجباری ملاها در این زمان است.

زیرا در آن زمان هم زنان برای اینکه نمیخواستند بی حجاب باشند بسیاری خانه نشین شده بودند چون گزمه های رضا شاه دنبال زنان محجبه می دویدند و چادر آنها را می کشیدند و زیرپایشان پاره پاره میکردند چون قانون رضا خان بی حجابی اجباری بود و رضاخان میخواست مردم را فرنگی کند!

برای مهر خوردن این اقدام همسر و دختران رضا شاه بدون حجاب در جشن دانشسرای عالی در تهران شرکت کردند. کشف حجاب اجباری آن روی سکه حجاب اجباری بود که خمینی بعد از حاکمیت خود راه انداخت. هر دو شیوه در اجبار و تحمیل عقیده بر زنان،  مورد تنفر مردم ایران قرار گرفت.

پس از انقلاب سال ۵۷ مردم بخصوص زنان، با نق نق های آخوندها مبنی بر با حجاب بودن زنان در ادارات دولتی و جا خوردند، و به خیابان آمدند.
آقای طالقانی در آن زمان نماینده مردم در مجلس شورا بودند که گفتند:

حتی برای زن‌های مسلمان هم حجاب اجباری نیست چه برسد به اقلیت‌های مذهبی… هیچ اجباری هم در کار نیست. مگر در دهات ما از صدر اسلام تا کنون زنان ما چگونه زندگی می‌کردند؟ مگر چادر می‌پوشیدند؟…

کی در این راهپیمایی‌ها زنان ما را مجبور کرده که با حجاب یا بی‌حجاب بیایند؟

نه در زمان پیامبر نه ائمه معصومین چیزی بنام حجاب اجباری نبوده، این حكم اجبار یك حكم من در آوردی است كه نه تنها عفاف و پاكی را در جامعه رواج نخواهد داد بلكه موجب گسترش فساد و فحشا در كل جامعه خواهد شد.

در اصل دین اكراه و اجبار نیست چه برسد به فروع آن…

می‌ترسم روزی برسد كه غارت بیت المال و فقر و فلاكت عادی شود و موضوع حساس جامعه بشود دو تار موی زن كه زیر روسری است یا بیرون آن…

روزنامه اطلاعات، مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۵۷ تظاهرات اعتراض به حجاب اجباری در اسفند ۵۷

شعارهای: این تظاهرات عبارت بود از:

آزادی جهانی‌ست نه شرقی‌ست نه غربی‌ست

ما انقلاب نکردیم  تا به عقب برگردیم

زنان در آن روز امروز را پیش بینی کرده بودند!

 به تلگرام  ما بپیوندید

https://t.me/Iran_news_ajancy