قیام مردم لاهیجان به تعداد انبوه در خیابانهای این شهر با شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم + فیلم

123

قیام مردم لاهیجان به تعداد انبوه در خیابانهای این شهر با شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم + فیلم

قیام مردم ایران امروز در نهمین روز خود در شهرهای مختلف ادامه داشت.

مردم لاهیجان با تظاهرات و راهپیمایی در خیابانهای این شهر شعله قیام عمومی مردم بر علیه دیکتاتوری و ظلم و بیداد را فریاد زدند

تلگرام  ما

https://t.me/Iran_news_ajancy