قیام زندانیان ترسی که حکومت را به آماده باش وادار کرده است

93
قیام زندانیان ترسی که حکومت را به آماده باش وادار کرده است
قیام زندانیان ترسی که حکومت را به آماده باش وادار کرده است

قیام زندانیان ترسی که حکومت را به آماده باش وادار کرده است براساس اخبار دریافتی دستگیرشدگان تظاهرات خیابانی را به زندانهای اصلی منتقل میکنند. به طوریکه یکی از زندانیان اوین گفته است که داخل زندانها جا ندارد و زندانیان را در حیاط نگه داشته اند. همچنین خبر از انتقال زندانیان به زندانهای تهران بزرگ و اورومیه رسیده است.

انتقال حد اقل ۶۰ نفر از بازداشت شدگان به زندان مرکزی ارومیه آماده باش در زندان

چنانچه در تظاهرات روز سه شنبه ۱۲ دیماه حداقل ۶۰ نفر از بازداشت شدگان در ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند. این زندان بدلیل حجم و فشردگی بالای زندانیان ظرفیت پذیرش زندانی ندارد و حتی فرمانده زندان نیز در این رابطه معترض بوده که زندانیان کنونی در راهرو و کریدورهای زندان و یا حتی در راه پله ها میخوابند و دیگر به این زندان نفر نیاورید.

انتقال حد اقل ۱۰۰  نفر از بازداشت شدگان تظاهرات روزهای اخیر به زندان تهران بزرگ

روز سه شنبه ۱۲ دیماه ۹۶ حداقل ۱۰۰ نفر از بازداشت شدگان در تظاهرات روزهای اخیر به زندان تهران بزرگ منتقل گردیدند. بازداشت شدگان هم اکنون در قرنطینه موسوم به تیپ سه در زندان تهران بزرگ محبوس هستند.

بدلیل فضای اعتراضی عمومی زندانیان و باتوجه به شرایط و فشردگی حجم بالای افراد در این زندان دست اندرکاران از قیام زندانیان وحشت دارند و تمامی ترددات داخل زندان را قطع نموده اند و هیچ ترددی در فضای عمومی زندان را اجازه نمیدهند. تمامی پرسنل و ماموران زندان در آماده باش هستند و  حتی مامورانی که در مرخصی بودند به زندان فراخوانده شده اند.

قیام آفرینان و خانواده های دستگیرشدگان اعلام کرده اند که هدف بعدی تظاهرات  در شهرها؛ زندانهاست.

برای دیدن همه فیلمهای قیام سراسری مردم ایران به کانال ما بپیوندید

https://t.me/Iran_news_ajancy