آغاز اعتصاب در عسلویه و پارس جنوبی در تداوم قیام سراسری مردم ایران

225
آغاز اعتصاب در عسلویه و پارس جنوبی در تداوم قیام سراسری مردم ایران
آغاز اعتصاب در عسلویه و پارس جنوبی در تداوم قیام سراسری مردم ایران

آغاز اعتصاب در عسلویه و پارس جنوبی در تداوم قیام سراسری مردم ایران اعتصاب در عسلویه و پارس جنوبی کارگران و نفت گران صنایع نفتی عسلویه، شامل کارگران و کارمندان پارس جنوبی از ساعت ۱۳ امروز دست از کار کشیده و اعتصاب خود را آغاز کردند.

اعتصاب نفتگران آغاز و اوج جدیدی از قیام مردم ایران خواهد بود زیرا در قیام سال ۵۷هم با بستن شیرهای نفت اقتصاد حکومت شاه به زمین کشیده شد.

اقتصاد ایران بیش از پیش وابسته به نفت و صدور نفت است و بخصوص در شرایط فعلی تنها و تنها راه تنفس تروریسم سپاه پاسداران از طریق صدور نفت به همان میزان که میتوانند میسر است.

از قرار معلوم سایر شرکتهای صنعت نفت و گاز از روز شنبه به ۱۶دیماه با دادن فراخوان به این اعتصاب عظیم خواهند پیوست.

برای دیدن همه فیلمهای قیام سراسری مردم ایران به کانال ما بپیوندید

https://t.me/Iran_news_ajancy