درگیری سنگین مردم شادگان با نیروی ویژه با سنگ و چوب و +فیلم

154

درگیری سنگین مردم شادگان با نیروی ویژه با سنگ و چوب و + فیلم جوانان شادگان با نیروی ویژه نیروی انتظامی درگیری سنگینی را در ابتدای امشب آغاز کرده اند.

امروز۱۳دیماه۹۶ هفتمین روز قیام سراسری مردم ایران است.

امروز قیام در شهرهای تهران اصفهان اردبیل نوشهر قهدریجان کرمانشاه سبزوار اهواز و شادگان و.. ادامه داشته است.

شادگان یکی از شهرهای استان خوزستان است.

برای دیدن همه فیلمهای قیام امروز تهران به کانال تلگرام ما بپیوندید

https://t.me/Iran_news_ajancy