تهران بمب دستی و انفجار در یک جنگ رودر رو و پیروزمند با نیروی انتظامی + فیلم

546

تهران بمب دستی و انفجار در یک جنگ رودر رو و پیروزمند با نیروی انتظامی + فیلم در قیام شبانه امروز ۱۳دیماه تهران خوش درخشید با  اینکه ماموران سرکوبی تلاش بسیاری برای خاموش کردن قیام داشتند.

جوانان تهران مانند جوانان رشت با پرتاب بمبهای دستی به مصاف با دشمن رفتند و درسی جدید به تفنگچی های ولایت دادند و در یک اقدام جالب و  دلیرانه در میدان ولیعصر پس از فراری دادن ماموران انتظامی تهران موتور سرکوبگران نیروی انتظامی را مصادره کرده سپس به آتش کشیده شدند.

مصاحبه ای که با یکی از قیام کنندگان میشود بسیار جالب و شنیدنی است. گوش کنید:

برای دیدن همه فیلمهای قیام امروز تهران به کانال تلگرام ما بپیوندید

https://t.me/Iran_news_ajancy