تسلیم ماموران انتظامی و فرار آنها در خرم آباد و ایلام+ فیلم

271

تسلیم ماموران انتظامی و فرار آنها در خرم آباد و ایلام+ فیلم نبرد بالا میگیرد هر روز اوج  تازه ای میگیرد امروز ۱۳دی ماه ۱۳۹۶ در ادامه قیام و در هفتمین روز دلاوری و شجاعت ایرانیان ، ماموران انتظامی در خرم آباد لرستان به سمت هموطنان خود برگشتند و به میان جمعیت رفتند و باعث شادمانی مردم شدند. بالاخره شعارهای نیروی انتظامی حمایت حمایت به این شکل اجرایی شد.

ایلام هم امروز درگیری شدیدی را با مزدوران داشته است. امروز قیام شکل همراه با آتش و خون و دود بود اما جوانان عزمشان بیش از پیش است و به هر ترتیب ادامه میدهند.

امروز چهارشنبه۱۳دی‌ماه۹۶ در شهرهای اصفهان شاهین شهر قهدریجان قور آباد اهواز خرم آباد اردبیل ملایر و تهران مردم با مامورین نیروی انتظامی درگیر شده اند.

 تظاهرات امروز مردم در شهرهای مختلف با قصد سرکوبی نیروهای سرکوبگر آغاز شده بود اما در ایلام صحنه برعکس شد. بطوریکه  مردم ایلام با درگیری با موتورسوارهای ضدشورش در سطح شهر ادامه پیدا کرد. مردم با سنگ و چوب نیروهای سرکوبگر و وحشی انتظامی را تعقیب میکردند و آنها را فراری میدادند.

یکی از مامورین بشدت ضرب و شتم شد و سایر مامورین از ترس فرار کردند یکی از نفرات صحنه درگیری میگفت آنها حتی فرصت نداشتند که پشت سرشان را نگاه کنند.

درگیری با موتورسوارهای ضدشورش

برای دیدن همه فیلمهای قیام امروز تهران به کانال تلگرام ما بپیوندید

https://t.me/Iran_news_ajancy