قیام زنان ایرانی با تشویق مردان ایرانی همراه شد+ دو فیلم تحسین برانگیز

150

قیام زنان ایرانی با تشویق مردان ایرانی همراه شد+ دو فیلم تحسین برانگیز اینجا ایران است اینها زنان ایران هستند خانم تهرانی میگوید بیایید جلو من زن ایرانی سینه سپر کرده ام بیایید. ما نیرومندیم. زنان صحنه های زیبایی را برای استارت قیام ایران خلق کرده اند.

من سینه ام را سپر میکنم شما به نمایندگی از طرف مردم ایران بیایید جلو ما کمتر از درود نیستیم ما کمتر از مشهدی نیستیم حقوقتون چهار ماه چهار ماه عقب می افته از صبح کار میکنید تا شب شب به نون شبتون محتاج هستید.

این سخنان به جا با تشویق مردم در صحنه مواجه شد و جمعیت برای این بانوی دست زدند.

پاره کردن عکس خامنه ای توسط یک خانم چادری!

برای دیدن همه فیلمهای قیام ایران به کانال آژانس ایران خبر بپیوندید!
https://t.me/Iran_news_ajancy