فوری تظاهرات تهران و یزد آغاز شده است مردم در خیابان هستند + فیلم

486

فوری تظاهرات تهران و یزد آغاز شده است مردم در خیابان هستند + فیلم  مردم تهران و مردم یزد طبق فراخوان روز قبل به خیابان آمده اند.

تعداد مردم بیشمار است.

مردم یزد شعار میدهند و پرشور در خیابان راه میروند مرگ بر همه شون.

برای دیدن کلیه فیلمهای قیام به کانال آژانس ایران خبر وصل شوید

https://t.me/Iran_news_ajancy