خرم آباد الان شعارهای خامنه ای حیا کن مملکت رو رها کن + فیلم

222

خرم آباد الان شعارهای خامنه ای حیا کن مملکت رو رها کن + فیلم در چهارمین روز قیام سراسری ایران خرم آباد امروز یکشنبه ۱۰دی۹۶ طبق فراخوان قبلی در میدان کیو حضور یافته اند. مردم و جوانان غیور و شجاع لر شعار میدهند خامنه ای حیا کن مملکت رو رها کن!

مردم در چهارمین روز قیام از ابتدای کار راس نظام را نشانه رفته اند! روز گذشته هم مردم خرم آباد پرشور به خیابان آمده بودند. مردم خرم آباد از دومین روز قیام هر روز در خیابان جمع میشوند و علیه حکام دزد و غارتگر شعار میدهند.

مردم لر بیشترین تحقیر حکومت سرکوبگر را تاکنون متحمل شده اند . جوانان لر بیشترین آمار بیکاری را به خود اختصاص داده اند و کارگران بیکار شده این خطه آمار بالایی دارند مردم ایران حق دارند بهترین زندگی را داشته باشند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy