مردم اهواز: وای بر آن روز که مسلح شویم+فیلم

251

روز جمعه۸دی‌ماه۹۶ مردم دلیر اهواز که برای شرکت در تظاهرات «نه به گرانی» و در همسبتگی با قیام آفرینان مشهد و دیگر شهرها به پا خاسته بودند در مواجهه با ماموران جنایتکار ضدشورش که اقدام به سرکوب آن کردند؛ فریاد می‌کشیدند:«وای بر آن روز که مسلح شویم».

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy