مرگ بر دیکتاتور ادامه تظاهرات مردم کرمانشاه+ فیلم

330

مرگ بر دیکتاتور ادامه تظاهرات مردم کرمانشاه+ فیلم

مردم کرمانشاه به تظاهرات ادامه میدهند، شعارهای مردم در تظاهرات امروز

نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران

مرگ بر روحانی

مرگ بر دیکتاتور

نترسید نترسید ما همه با هم هستیم و اتحاد اتحاد

این تظاهرات که از امروز صبح جمعه ساعت ۱۱ با فراخوان قبلی آغاز شده بود به صورت شجاعانه ای ادامه یافته است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy