تظاهرات بزرگ کرمانشاه هم اکنون درگیری+ فیلم

592

تظاهرات بزرگ کرمانشاه هم اکنون درگیری اکنون درگیری+ فیلم اینجا میدان آزادی کرمانشاه است.

پس از تجمع بزرگ مردم کرمانشاه بر طبق فراخوان قبلی که داده شده بود هم اکنون خبرنگار ما گزارش میدهد که در این نقطه.

درگیری شده است و نیروهای انتظامی با حمله به مردم سر یکی از هموطنان کرمانشاهی را شکسته اند. اما مردم ثابت قدم هستند و شعار میدهند. جوانان به تعداد زیاد در این تظاهرات باشکوه شرکت دارند

زنان بازهم جلو دار تظاهرات هستند.

شعارهای مردم عبارت است از:

مردم شعار میدهند مرگ بر روحانی

یا مرگ بر یا آزادی

کرمانشاهیان دست میزنند و شعار میدهند نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy