بانوان ایرانی در صف اول تظاهرات شجاعت را به مصاف طلبیدند+ سه فیلم

300

بانوان ایرانی در صف اول تظاهرات شجاعت را به مصاف طلبیدند + سه فیلم این پست سه بانوی ایرانی را نشان میدهد که ترسی بر آنان حاکم نیست و چشم در چشم هیولاهای انتظامی می ایستند و حرفشان را میزنند به بلندترین صدا.

به حرفهایشان گوش کنید.

بانوان ایرانی سرکوب شده ترین قشر در حاکمیت ملاها هستند و این چنین امروز درخشان در میدان نبرد با ملاها صف اول را تشکیل میدهند و حرف نهایی را میزنند.

حکومت از جایی ضربه میخورد که فکرش را هم نمیکرد.

بانوی قمی در تظاهرات امروز قم تظاهرات را استارت زد درود بر اینهمه شجاعت

بانوی شجاع اصفهانی هیچ نمیترسد و هیچ ارزشی هم برای نیروی انتظامی و فرمانهایش قایل نیست میگوید از جایم تکان نمیخورم.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy