تظاهرات امروز مردم مشهد

231

تظاهرات امروز مردم مشهد۷دی۹۶٫

در این تظاهرات پلیس مردم گرسنه را بوسیله باتوم و اسپری فلفل و ماشین آبپاش مورد حمله قرار داد و تعدادی را زخمی و مجروح کرد.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy