خودکشی مادر و فرزندانش در پردیس رضوانشهر + فیلم

223

خودکشی مادر و فرزندانش در پردیس رضوانشهر مادری ۴۰ساله گیلانی به اتفاق دو فرزندش که یک دختر ۱۱ساله و یک پسر سه ماهه بود خود را از طبقه پنجم ساختمانی در پردیس رضوانشهر به پایین پرت شدند.

براساس اطلاع رسیده مادر ابتدا دو فرزندش را از طبقه پنجم به پایین پرت کرد و سپس خود نیز اقدام به خودکشی نمود. مادر در این خودکشی در  دم جان باخت کودک پسر سه ماهه اش با حال وخیم در بیمارستان بستری است و دختر ۱۱ساله پاهایش شکسته است.
 هر دو فرزند این زن بی نوا در بیمارستان بستری هستند. علت کشته نشدن دختر سقوط وی بر روی یک خودروی سمند پارک شده در خیابان بوده است.
خودکشی در ایران تنها و تنها به دلیل فقر صورت میگیرد مردم زیر بار فقر و قرض نمیتوانند دوام بیاورند و به ساده ترین و دسترس ترین شکل خود را از بین میبرند پلهای عابر پیاده ایران بسیار شاهد این ماجرا بوده است.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy