قطع تماس زندانیان سیاسی باخانواده هایشان

127
تماس زندانیان سیاسی باخانواده هایشان قطع شد
تماس زندانیان سیاسی باخانواده هایشان قطع شد

قطع تماس زندانیان سیاسی باخانواده هایشان، جدیدترین شکنجه مسئولین زندان مرکزی اردبیل، برای زندانیان سیاسی این زندان میباشد.

این اقدام برای ایزوله کردن کامل زندانیان سیاسی انجام میشود.

زندان اردبیل از مخوف ترین زندانهای ایران است که در آن انواع و اقسام شیوه ها برای آزار و اذیت زندانیان بخصوص زندانیان سیاسی از طرف زندانبانان اعمال میشود.

برای اینکه این اقدامات از طرف زندانیان به خانواده هایشان گفته نشود با شیوه قطع تماس تلفنی تلاش میکنند که از نشر این سرکوبی ها جلوگیری کنند.

جدیدترین اقدام زندانبانان قطع تماس تلفنی زندانیان سیاسی اردلیل است که با قطع و وصل کردن خط تلفن بند هفت زندان مرکزی اردبیل قصد دارند که جنگ اعصابی برای زندانیان سیاسی بخصوص زندانیان سیاسی تبعیدی فراهم کنند.

به گفته زندانیان این عمل همچنین جهت ایزوله کردن زندانیان سیاسی تبعیدی و ممانعت از رسیدن اخبار ضرب و شتم و شکنجه زندانیان به بیرون است. خانواده های زندانیان با وجود دوری راه و مشکلات فراوان نمیتوانند مسیر را طی کرده و به ملاقات زندانیان بروند و زندانبانان با قطع تماس سعی در آزار و اذیت خانواده های زندانیان دارند.

این خانواده ها بارها به این عمل شنیع اعتراض کرده اند.

 زندانیان سیاسی تبعیدی در این زندان با شکنجه و بدرفتاری مستمر مواجه هستند. به عنوان مثال زندانی سیاسی محمد صابر ملک رییسی زندانی سیاسی ۲۵ساله که روزهای متوالی است در اعتصاب غذا به سر میبرد.

آقای ملک رییسی که از سن ۱۵سالگی به صورت گروگان در زندان اردبیل نگهداری میشود در اعتراض به  ضرب و شتم های زندانبانان و اینکه در اثر ضربه هایی که به سینه اش زده شده به بیماری قلبی هم دچار شده است.

هدف زندانبانان نرسیدن اخبار اعتراضات و  مقاومت درون زندان به بیرون میباشد.

محمد صابر ملک رییسی هنوز در بیست و ششمین روز اعتصاب غذای خود به سر می برد.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy