ضرب و شتم و دستگیری دستفروش به بهانه سدمعبر+ فیلم

95

ضرب و شتم و دستگیری دستفروش به بهانه سدمعبر جمعه شب اول دیماه ۹۶در روی پل عابر پیاده توسط ماموران سد معبر شهرداری به فجیع ترین شکل انجام شد.

این ماموران که به بهانه های مختلف به مردم گیر میدهند مرد محرومی که از طریق یک ترازو امرار معاش میکرد را مورد ضرب و شتم قرار دادند و او را به شکل تحقیر آمیزی با خود بردند. این اولین بار نیست که دستفروشان در شهرهای مختلف مورد ضرب و شتم قرار میگیرند اوایل مرداد ۹۶ ماموران شهرداری به بهانه سد معبر یک میوه فروش را در قم کشتند.

وسیله امرار معاش  این محروم که عبارت از یک ترازوی کوچک بود بر روی پل عابر پیاده باقی ماند و دست و پایش را گرفتند و با خود بردند.

این محروم در روی پل عابر پیاده بلوار سجاد مشهد مشغول وزن کشی مردم در رفت و آمد بود و درآمد بسیار ناچیزی داشت و میخواست دزدی نکند و نان خانه اش را به این شکل به دست بیاورد اما با توهین آمیز ترین شکل او را با خودروی نیرهای سرکوبگر انتظامی به دارالخلافه انتظامی انتقال دادند.
تلگرام ما
https://t.me/Iran_news_ajancy