تجمع اعتراضی در ۳ شهر رشت اصفهان و تبریز

145
تجمع اعتراضی در 3 شهر رشت اصفهان و تبریز
تجمع اعتراضی در 3 شهر رشت اصفهان و تبریز

تجمع اعتراضی در ۳ شهر رشت اصفهان و تبریز روز پنجشنبه ۳۰آذر۹۶ برگزار شد. خریداران مجتمع آدینه رشت تجمع خریداران مجتمع آدینه برای دومین بار، در اصفهان مراقبین خانه های بهداشت و در تبریز کارکنان مجتمع های سلامت در مقابل این اماکن تجمع اعتراضی خود را برگزار کردند. در همین روز ۳۰آذر تجمعات دیگری از اقشار مختلف مردم در شهرهای مختلف برگزار شده است.

تجمع اعتراضی دوباره خریداران مجتمع آدینه رشت

‌روز پنج‌شنبه۳۰آذرماه۹۶ تعداد بسیاری از خریداران مجتمع آدینه رشت بار دیگر در اعتراض به تأخیر در واگذاری واحدهای خریداری شده خود در مقابل ساختمان نیمه‌تمام این مجتمع در رشت تجمع کردند.

تجمع اعتراضی کارشناسان و مراقبین خانه های بهداشت اصفهان

‌روز پنجشنبه۳۰آذرماه۹۶ یش از ۴۰۰ نفر از کارشناسان و مراقبین خانه های بهداشت اصفهان در اعتراض به برگزاری آزمونی با هدف اخراج از کار مقابل مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان تجمع کردند.

یکی از تجمع کنندگان گفت :بصورت ناگهانی به ما گفته شد که باید در آزمونی شرکت کنیم، این آزمون با هدف تعدیل نیرو برگزار میشود و ما در قالب طرح تحول نظام سلامت قراردادی شده ایم. ما کارمندان این شرکت هستیم و نمیخواهیم مجددا آزمون بدهیم به همین واسطه  تعداد ۴۰۰ نفر از کارکنان این مرکز از شرکت در آزمون خودداری و مقابل ساختمان مرکز بهداشت شماره ۲ واقع در خیابان فیض تجمع کردند.

تجمع اعتراضی کارکنان مجتمع‌های سلامت تبریز

در همین روز پنج‌شنبه۳۰آذرماه۹۶ جمعی از کارکنان مجتمع‌های سلامت تبریز هم در اعتراض به پرداختن نشدن حقوق سه ماه به تعویق افتاده خود به مقابل اینساختمان آمده و در برابر آن تجمع کردند آنها خواسته های خود را بر روی دست نوشته هایشان نوشته بودند.

کارکنان مجتمع‌های سلامت تبریز  نوشته بودند.«حقوق ۳ماه خود را می‌خواهیم» و «چرا کسی از مسئولان پاسخگو نیست؟».

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy