اعتراض کشاورزان مقابل مجلس و جهاد کشاورزی منجر به سکته یک کشاورز شد

131
اعتراض کشاورزان مقابل مجلس و جهاد کشاورزی منجر به سکته یک کشاورز شد
اعتراض کشاورزان مقابل مجلس و جهاد کشاورزی منجر به سکته یک کشاورز شد

اعتراض کشاورزان مقابل مجلس و جهاد کشاورزی منجر به سکته یک کشاورز شد. در تجمعات امروز در مقابل  مجلس و جهاد کشاورزی تعدادی از مرغداران و ناظران کشاورزی شرکت کرده بودند که این تجمات منجر به سکته یک کشاورز شده است. امروز ۲۸آذر۹۶ تعدادی از مرغداران در مقابل جهاد سازندگی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در این تجمع یکی از مرغداران کارد به استخوان رسیده سکته کرد.

این محرومان بارها و بارها تا کنون به دلیل مشکلات مالی در مقابل همین وزارتخانه تجمع اعتراضی کرده اند، اما کسی پاسخگوی آنها نیست.

بار قبل در تجمع ۱۰ خرداد  به قیمت بالای جوجه یک روزه و سایر هزینه های تولید و عدم همخوانی هزینه های تولید با قیمت فروش مرغ اعتراض داشتند ودر مقابل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی در خیابان طالقانی تهران تجمع کرده بودند و با نصب پلاکاردهایی اعتراض خود را درباره “قیمت ظالمانه جوجه یک روزه” ، نشان دادند.

حرف آنها دیروز و امروز این است چرا  اینهمه بی عدالتی! و بانکها در حال مصادره از اموال ماست به دلیل بدهی هایی که توان پرداخت آنها را به خاطر ضررهایی که میکنیم نداریم.

مرغدارانی که امروز در مقابل جهاد کشاورزی تجمع کرده بودند خیابان طالقانی را مسدود کردند.

تجمع ناظران کشاورزی در اعتراض به بلاتکلیفی استخدامی مقابل مجلس

تجمع دیگر کشاورزان، امروز دوشنبه ۲۷ آذرماه۹۶ مقابل مجلس بود.

جمعی از ناظران کشاورزی برای چندمین بار در اعتراض به بلاتکلیفی استخدامی مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار استخدام با اولویت سابقه خدمت شدند.

در بنر بزرگی که آنها در دست داشتند نوشته شده بود:

دولت با درایت؛ مجلس با کفایت استخدام ناظرین اجرای عدالت

چرا تبعیض؟ چرا تبعیض؟

مگر خونی که ناظران از خون ما رنگی تر است ما خواهان استخدام همه ناظران جهاد کشاورزی هستیم.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy