دادستان کل ایران قاچاق کالا را در دست برخی آقایان و آقا زاده ها دانست

74
دادستان ایران؛ قاچاق دست برخی آقایان و آقا زاده هاست
دادستان ایران؛ قاچاق دست برخی آقایان و آقا زاده هاست

دادستان کل ایران قاچاق کالا را در دست برخی آقایان و آقا زاده ها دانست، محمدجعفر منتظری دادستان‌ کل در یک گردهمایی که در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا سخنرانی میکرد گفت: «برخی مقامات خودشان به‌نحوی سهم دارند یا خودشان یا فرزندانشان یا وابستگانشان در قاچاق کالا سهیم هستند.»

‌وی شرح سفرش به بندر رجایی را داد و گفت:‌ ابتدای امسال از بندر رجایی بازدید کردم و همه دستگاههای کنترل‌کننده را دیدیم بندر رجایی از لحاظ کنترل و ورود قاچاق کالا و ارز تقریباً رهاست.

در روز دوهزار و ۵۰۰ تا سه‌هزار کانتینر عبور داده می‌شود اما فقط دو ایستگاه داشتند و دیدیم که هر دستگاهی در شبانه‌روز می‌تواند ۱۰درصد از کانتینرها را بررسی کند.

مشکلات اقتصادی در جامعه و کشور ما امر پنهانی نیست و همه مردم و مسئولان این مشکلات را حس می‌کنند.

دادستان به شکل عجیب و خنده داری مشکلات اقتصادی کشور را ، به‌خاطر بیکاری را انداخت گردن دشمن و گفت: دشمن وقتی دید با کارهای نظامی حتی ایجاد داعش نمی‌توانند به نظام ما آسیب بزنند، روی مسأله اقتصاد متمرکز شدند.

یکی از راههای آنها بیکار کردن جوانان و به تعطیلی کشاندن کارخانه‌ها و در نهایت آسیب زدن به پایه‌های اقتصاد مقاومتی است.

محمدجعفر منتظری افزود:‌در همین راستا در دادستانی‌ کل یک اداره ویژه ‌ایجاد و یکی از باتجربه‌ترین قضات را مسئول این اداره کردیم.

طبق اطلاعی که گرفتم هنوز در ستاد مبارزه با قاچاق کالا، رئیس‌جمهور نماینده خود را معرفی نکرده است، این نشان از چه دارد؟

اهتمام لازم را ندارند؟

فرد متخصص برای معرفی ندارند؟

یک وقتی هم از این ستاد گله کردم که دوستان از گله من گله کردند.

اگر اقدام مثمر ثمری داشتند بیایند بگویند تا ما هم مبلغ‌شان شویم اما این مقدار کالای قاچاق در بازار نشان‌دهنده چیست؟.

این دادستان ناخودآگاه آدم را یاد فریادهای آی دزد آی دزد دزدی می اندازد که وقتی صاحب مال و تعدادی برای گرفتن او دنبالش میدویدند برای رد گم کردن خودش هم فریاد میزد آی دزد آی دزد!

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy