قاسم سلیمانی در عربستان دستگیر میشود- انیمیشن کوتاه

139

قاسم سلیمانی در عربستان دستگیر میشود اسم انیمشن کوتاهی است که عربستان در فضای اجتماعی انتشار داده است.

این انیمیشن نشان میدهد که حملات قاسم سلیمانی با هدایت قایقهای انتحاری در آبهای خلیج فارس به عربستان و انفجار آنها تلاش به ضربه زدن به عربستان میکند.

پس از یکسری تحولات در این انیمیشن نهایتا قاسم سلیمانی به دست نیروهای عربستان دستگیر میشود.

عربستان مستمرا ایران را عامل ناآرامیهای منطقه میداند و به طرق مختلف میخواهد این موضوع را عمومی کند.

تلگرام ما
https://t.me/Iran_news_ajancy