تظاهرات مردم اهواز در اعتراض به انتقال آب کارون + فیلم

150

تظاهرات مردم اهواز در اعتراض به انتقال آب کارون امروز جمعه ۲۴ آذر۱۳۹۶ تعدادی از مردم اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند. آنان در اعتراض به انتقال آب کاررون به زاینده رود اعتراض دارند.

تظاهرات مشابه تظاهرات امروز بارها و بارها از طرف مردم اهواز انجام شده است آنان میگویند که رودخانه کارون متعلق به اهواز است و چرا آب کارون را به زاینده رود می برید و شعار میدادند اهوازی میمیرد ذلت نمی پذیرد.

آنها میگویند ایجاد جزایر جدید در کارون حکایت از این دارد که هنوز آب کارون در حال انتقال است این انتقال مخفیانه مشخص نیست به کجا انجام میشود! در پشت پروژه های محرمانه چه چیزی نهفته است؟

معلوم نیست مسولین خودشان را به خواب زده اند یا خوابند.

انتقال محرمانه آب کارون به کجا رسید. اعتراضات جوانان در روزهای متوالی به اشکال متوالی به جایی نرسیده است و آب همچنان ربوده میشود!

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy