تجمع دانشجویان دانشگاه بهشتی در اعتراض به اخذ شهریه اجباری+ فیلم

53

تجمع دانشجویان دانشگاه بهشتی در اعتراض به اخذ شهریه اجباری، گرفتن شهریه اجباری از دانشجویان اعتراضی است که مستمرا دانشجویان تکرار میکنند و در شعارهایشان این رویه زورگیری از دانشجویان را محکوم میکنند شعار دانشگاه پولکی شهریه زورکی از همین جا در آمده است.

همین اقدام در دانشگاه بهشتی امروز دانشجویان این دانشگاه را به اعتراض واداشت و دانشجویان دانشگاه بهشتی امروز پنجشنبه ۲۳ آذر ۹۶ در اعتراض به اخذ شهریه برای دروس جُبرانی تجمع کردند.

دانشجویان با سردادن شعارهایی از ریاست دانشگاه خواستار پاسخگویی به مطالبات خود شدند.

در همین راستا روز سه شنبه ۲۱ آذر نیز دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل به مناسبت روز دانشجو تجمع کرده بودند. آنها هم به سیاستهای پولکی و تجارتی در دانشگاه نوشیروانی اعتراض داشتند چنانچه در پلاکاردهایشان نوشته بودند:‌

تدبیر این وزارت، علم است یا تجارت

از بابل تا آبادان سرکوب دانشجویان

تجمع این دانشجویان در مقابل دانشکده برق این دانشگاه برگزار شده بود

تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به‌مناسبت روز دانشجو

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy