زلزله هجدک با قدرت بالای ۶ ریشتر از نیمه شب تا کنون بارها کرمان را لرزاند

101
زلزله هجدک با قدرت بالای 6 ریشتر از نیمه شب تا کنون بارها کرمان را لرزانده است
زلزله هجدک با قدرت بالای 6 ریشتر از نیمه شب تا کنون بارها کرمان را لرزانده است
 زلزله هجدک با قدرت بالای ۶ ریشتر از نیمه شب تا کنون بارها کرمان را لرزانده است. این زلزله که از ساعت ۱٫۱۱ دقیقه بامداد امروز  چهارشنبه ۲۲‌‌آذرماه با قدرت ۶٫۱ ریشتر خواب را بر مردم هجدک حرام کرد و مردم سراسیمه را به خیابان کشاند.  این زلزله ها ادامه یافت و تا ساعت هف بامداد هفت بار کرمان لرزید و بیش از ۵۵ نفر در این زمین لرزه ها مصدوم شدند. بزرگترین زمین لرزه ۶٫۱ دهم در مقیاس ریشتر بوده است. کانون این زلزله ها هجدک راور کرمان ثبت شده است. این زلزله ها هر هفت بار بالای ۴ریشتر ثبت شده است.
دیروز کرمان دهها بار به خود لرزید.
سخنگوی اورژانس  مصدومان زلزله کرمان را ۵۱ تن اعلام کرده است.

زلزله پشت زلزله در هجدک کرمان مردم را سراسیمه به خیابان آورد

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy