کارگران معترض هفت تپه موفق به تشکیل جلسه مشترک جلوی درب کارخانه شدند

100
کارگران معترض هفت تپه موفق به تشکیل جلسه مشترک جلوی درب کارخانه شدند
کارگران معترض هفت تپه موفق به تشکیل جلسه مشترک جلوی درب کارخانه شدند

کارگران معترض هفت تپه موفق به تشکیل جلسه مشترک جلوی درب کارخانه شدند. اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه پنجمین روز خود را طی میکند. شب گذشته امید اسد بیگی سهامدار اصلی و مدیر عامل کارخانه ساعت ۸ شب با همراهی تعدادی از نیروهای انتظامی وارد کارخانه شد و با حضور در قسمت کوره بخار تلاش کرد با روشن کردن آن، اعتصاب کارگران را در هم بشکند اما با مقاومت آنان مواجه شد.

سپس نامبرده با ملاقات با کارگران شیفت عصر و شب با بکار بردن الفاظی از قبیل ” شما سربازان من هستید و جلوی نقاب داران باید ایستادگی کنید” تلاش کرد با ایجاد دو دستگی در میان کارگران، اعتصاب  آنان را در هم بشکند. لازم به یادآوری اغلب کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه حین تجمعات، بستن جاده و حمله به مدیران شرکت، برای جلوگیری از شناسائی و اخراج  نقاب بر صورت میکشند.

همچنین کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه برای ایجاد ابهام و در هم شکستن اعتصاب، از ساعت ۷ صبح امروز اقدام به توزیع فیشهای حقوقی شهریور ماه در میان کارگران کرد اما با شعارهای مرگ بر کریم پور و مرگ بر آصفی (از مدیران کارخانه) آنان و  تجمع اعتراضی شان در محوطه ساختمان مدیریت مواجه شد.

مامورین انتظامی با حضور در میان کارگران در  محل درب ورودی محوطه صنعتی تلاش میکنند تا رضایت آنان را برای برگزاری جلسه مشترک شخص مدیر عامل اسد بیگی، نماینده اداره اطلاعات و دیگر مسئولین محلی با نماینده های کارگران جلب کنند.  کارگران گفتند این جلسه باید در محوطه درب ورودی محوطه صنعتی و با حضور همه کارگران و بطور علنی برگزار شود.

اسدبیگی در بخشی از صحبتهایش گفت خبرنگار آوردن کاری برای شما نمیکند و ما خودمان باید مسائلمان را حل کنیم. و به این ترتیب نقش و اهمیت  رسانه های اجتماعی را در خبررسانی کارگران محروم هفت تپه را گواهی داد که اتفاقا بر عکس حرف او این رسانه های اجتماعی هستند که گلوی سرمایه داران را میفشارند و اجازه نمیدهند حق کارگران ضایع شود.

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در پنجمین روز اعتراض

تلگرام ما

 http://t.me/Iran_news_ajancy