ایران؛ زلزله قوی با قدرت ۴٫۹ ریشتر ازگله را لرزاند

137
زلزله به قدرت 4.9 ازگله را لرزند
زلزله به قدرت 4.9 ازگله را لرزند

ایران؛ زلزله قوی با قدرت ۴٫۹ ریشتر ازگله را لرزاند –  دقایقی پیش زمین لرزه‌ی شدیدی به بزرگی ۴.۹ ریشتر ازگله کرمانشاه را دوباره لرزاند.

بزرگی این زمین لرزه: ۴٫۹

محل وقوع: مرز عراق و كرمانشاه – حوالی ازگله(كرمانشاه)

این زلزله به تاریخ ۲۰آذر ۹۶ به وقت محلی: در ساعت ۱۸٫۱۲٫۴۰ ثانیه  بوقوع پیوسته است

طول جغرافیایی این زلزله : ۴۵٫۸۴ وعرض جغرافیایی: ۳۵٫۱۱، این زلزله در عمق: ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است

نزدیک‌ترین شهرها:

۳۰ کیلومتری ازگله (كرمانشاه)، ۳۳ کیلومتری نوسود (كرمانشاه)، ۳۸ کیلومتری نودشه (كرمانشاه)

نزدیکترین مراکز استان:

۱۰۷ کیلومتری سنندج، ۱۴۱ کیلومتری كرمانشاه

پیش از این در روز ۲۱آبان سال جاری زلزله ای به قدرت ۷٫۳ ریشتر همین منطقه را لرزانده بود، در آن روز هم نزدیکترین شهر در ایران که محور زمین لرزه بوده شهر ازگله کرمانشاه بود. زلزله آن شب در ۵ کیلومتری ازگله (كرمانشاه)

۲۵ کیلومتری تازه آباد (كرمانشاه) بوقوع پیوسته بود

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy

لینک مرتبط

ازگله ۱۰۰در۱۰۰ تخریب شده، هنوز اجساد از زیر آوار در نیامده