ایران؛ تصاویر تجمع کشاورزان روستای بی بی خاتونین

125
تصاویر تجمع کشاورزان روستای بی بی خاتونین
تصاویر تجمع کشاورزان روستای بی بی خاتونین

ایران؛ تصاویر تجمع کشاورزان روستای بی بی خاتونین خبر از این میدهد که اهالی و کشاورزان روستای بی‌بی‌خاتونین (س) از توابع شهر مارگون بویراحمد در اعتراض به احداث پتروشیمی در زمین‌های حاصلخیز دشت سقاوه روز یکشنبه ۱۹ آذر ماه؛ تجمع کردند.

این کشاورزان نسبت به واگذاری زمینهای کشاورزی به سرمایه گذارانی که فقط به فکر خود هستند اعتراض دارند و حرفشان این است که نماینده آنها در مجلس به درخواست این مردم بی توجه و بی اهمیت است.

آنها میگویند که احداث این مجمع پتروشیمی به آلودگی هوای روستا و تخریب زمینهای کشاورزی آنها می افزاید و در بنرها و دست نوشته هایشان نوشته بودند:

مسئولان استانی و ملی ما حقمان را می خواهیم، آقای استاندار به فریاد ما برسید.
گفتنی است این تجمع ظهر روز یکشنبه ۱۹آذر در روستای امامزادگان بی بی خاتونین شهرستان بویراحمد صورت گرفت.

آنان خواستند که اعتراض خود را به گوش مردم چون مسولین نسبت به مشکلات آنها بی تفاوت هستند. مردم و کشاورزان روستای بی بی خاتونین نگرانی‌هایی بابت اراضی واگذار شده به پتروشمی سقاوه دارند، اما مسئولان و متولیان امر بی اعتنا به خواسته مردم نسبت به صدور مجوز تأسیس این واحد صنعتی بزرگ هیچ اقدامی نکردند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy