ایران؛ اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه+ فیلم و عکس

103

ایران؛ اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه – امروز دوشنبه ۲۰ آذر ماه در سومین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه  کارگران کشاورزی، کارمندان شرکت و بازنشسته ها و نی برهای هفت تپه هم در اعتصاب کارگران هفت تپه شرکت کردند.

این علاوه بر حضور کارگران رسمی و روزمزد کارخانه بود.

کارگران نیشکر هفت تپه، اعلام کرده اند این اعتصاب تا زمان خلع مالکیت کارفرمای حاضر به اعتصاب  ادامه خواهند داد. دادن همه همه حقوقها و تسویه حساب کافی نیست و اعتراضات کارگران و کارکنان ادامه خواهد یافت.

اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در حالی با اتحاد و یکپارچگی بیشتری ادامه دارد که بدنبال اعتصاب و درگیریهای سنگین دو روز گذشته در محل کارخانه و علیرغم اینکه بعدازظهر دیروز ۱۹ آذر ماه اعلام شد حقوق مرداد ماه کارگران همه بخشهای شرکت نیشکر هفت تپه پرداخت شد اما تا آخر وقت دیشب معلوم شد که کارفرما به جای واریز یا عدم واریز حقوق همه کارگران بصورت قسمت به قسمت شرکت که قبلا به آن مبادرت می ورزید، در شگرد دیگری اقدام به واریز حقوق در همه قسمتها و بخشها کرده است اما در بسیاری از آنها حقوق مرداد ماه تعدادی را واریز و تعداد دیگری را واریز نکرده است.

این کارگران علاوه بر روز گذشته که پس از اعتصابشان حضور مسولین ارشد شهرستان شوش و همچنین معاون وزیر اقتصاد و  معاون وزیر کار و نماینده سازمان خصوصی ساری در کارخانه  دیروز و بدنبال حضور مسئولین ارشد شهرستان شوش و همچنین معاون وزیر اقتصاد، معاون وزیر کار و نماینده سازمان خصوصی سازی در کارخانه، را به دنبال داشت. گفتند تا به حال جز وعده و وعید چیزی نشنیده ایم و به اعتراضات خود ادامه میدهیم.

ظرف دو روز گذشته توام با عصیان کارگران و حمله به مدیران شرکت و مراکز اداری بود، کارگران بطور متحدانه تر و یکپارچه تری دست به اعتصاب زده اند.

خبرهای مرتبط

ایران؛ اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه با کتک زدن مدیر بانک همراه شد + فیلم

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy