8 بی ارزش‌ترین پول جهان پول کدام کشورهاست؟
8 بی ارزش‌ترین پول جهان پول کدام کشورهاست؟

۸-  ریال کمبودیا،

یک دلار آمریکایی برابر است با ۴۰۶۰ ریال کمبودیا، دلیل بی ارزش بودن پول این کشور وضعیت بد اقتصادی مردم آن است.

۷- پارانی پاراگوئه

یک دالر آمریکایی برابر است با ۵۵۰۰ پارانی، پاراگوئه دومین کشور فقیر در امریکای جنوبی است و دلیل بی ارزش بودن پول این کشور فقر و فساد اداری است.

۶- لئون سیرالئون

یک دالر آمریکایی برابر است با ۷۵۰۰ لئون، سیرالئون یکی از فقیرترین کشورهای آفریقایی است

دلیل بی ارزش بودن پول این کشور نیز فقر، تورم پولی و وجود باندهای تبهکار گفته شده است.

۵- کیپ لائوس

یک دالر آمریکایی برابر است با ۸۲۰۰ کیپ

با آن که دولت لائوس قصدا پول این کشور را بی ارزش ارائه کرده است اما اکنون پول این کشور کم کم سیر صعودی‌اش را طی می‌کند.

۴- روپیه اندونزی

یک دالر آمریکایی برابر است با ۱۳٫۳۰۰ روپیه اندونزی

با آن که کشور اندونزی یک کشور پیشرفته و با ثبات است اما بنا به دلایلی پول این کشور بی ارزش ماقی مانده است.

۳- ربل بیلاروس

یک دالر آمریکایی برابر است با ۱۹٫۸۰۰ ربل

مالیات سنگین، وضعیت نسبتا بد اقتصادی و فساد اداری از دلایل عمده بی ارزش بودن پول لین کشور است.

۲- دانگ ویتنام

یک دالر آمریکایی برابر است با ۲۲٫۷۰۰ دانگ ویتنام

۱- ریال ایران

یک دالر آمریکایی برابر است با ۳۲٫۵۰۰ ریال ایرانی

جنگ ایران و عراق، بیم از حمله اسرائیل و تهدید هسته‌ای ایران، جهانیان را وادار به وضع تحریم‌های سنگین پولی علیه این کشور کرد.

این دلایل باعث شده که ایران نتواند وارد بازارهای جهانی شود و پول این کشور بی ارزش‌ترین پول جهان شناخته شود.

تلگرام ما