ایران – اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه با کتک زدن مدیر بانک همراه شد + فیلم

86

ایران – اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه با کتک زدن مدیر بانک همراه شد. امروز ۱۹آذر۹۶ در دومین روز اعتصاب خود جاده منتهی به شرکت را بستند. بنا به گزارشات رسیده این کارگران مدت ۵ماه است که حقوق دریافت نکرده اند و خواهان پرداخت حقوق کامل خود هستند روز گذشته حقوق مرداد ماه تعدادی از کارگران پرداخت شده است اما کارگران همه حقوق خود را میخواهند و میگویند که به نان شب محتاجیم. این کارگران که امروز با خانواده هایشان به تجمع آمده بودند و مسیر را بستند

گزارشات رسیده حاکی است که تعدادی از این کارگران در داخل کارخانه نیشکر هم دست به اعتصاب و اعتراض زده و آزمایشگاه و دفاتر شرکت را مورد حمله قرار داده اند.

روز گذشته کارگران عصبانی فتحیان پور مدیر بانک ماشین آلات را به شدت کتک زده و امروز نیز تلاش برای پیدا کردن مدیر عامل شرکت به نام افشار بودند که او را نیز کتک بزنند اما گویا افشار از دست کارگران فرار کرده است.

در ادامه این اعتراضات فرماندار به همراه نماینده اداره اطلاعات و نماینده وزیر اقتصاد وارد کارخانه شدند. آنها به کارگران قول دادند تا پایان این هفته، یکماه دیگر از دستمزد معوقه آنان تسویه و در پایان هر ماه، یکماه از دستمزد معوقه کارگران تا زمان تسویه کامل پرداخت خواهد شد. بنا بر اظهار کارگران، علیرغم این وعده ها، چگونگی پرداخت معوقه های سال ۹۴ و برخی دیگر از مطالبات کارگران مسکوت گذاشته شد.

همچنین معاون وزیر اقتصاد با حضور در میان کارگران ضمن وعده بروز رسانی حقوقهای آنان طبق زمان بندی انجام شده اعلام کرد هیچ کارگری اخراج نخواهد شد و اگر آقای اسد بیگی که شرکت نیشکر هفت تپه را خریداری کرده است به تعهداتش پایبند نباشد ما قراردادمان را با او فسخ خواهیم کرد. اما کارگران در مقابل وعده های او بطور یکپارچه ای اعلام کردند این وعده ها دروغ است و حقوقهای معوقه ما باید به فوریت پرداخت شود.

خبرفوری _ اعتصاب کارگران و کارکنان شرکت نیشکر هفت تپه

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy