بچه من به دلیل نداشتن کفش یک هفته مدرسه نرفته است!

99

یک معدنکار یورت آزاد شهر: شما نمی‌دانید ما چگونه زندگی می‌کنیم، با ۸۰۰ تومان حقوق کارگری. ۱۲ ماه حقوق ما را ندادند.

بچه من به خاطره این که کفش نداشت، یک هفته مدرسه نرفت، از مدرسه بیرونش کردند.

ما حتی پول نان نداشتیم، شما باورتان نمیشه چون ما با شما فاصله‌مان خیلی هست.

این ۸۰۰ تومان حقوق را وقتی به ما ۱۲ ماه ندادند، ما چه بخوریم؟ ما یک‌شنبه بازار داریم، غروب‌ها می‌ریم آخر وقت، میوه‌های آشغال که مانده، می‌خریم، میاریم، خانم‌هامان یک هفته با آن سر می‌کنند.

کجای اسلام این رو گفته؟ کجای قانون این را می‌گوید؟ اسلام اینه؟ کارگر در سخت‌ترین جا کار کند با ۸۰۰ تومان.

حقوق نان خوردن پیدا نکند و دوازده ماه حقوقش را ندهند؟ دوازده ماه به ما حقوق ندادند، ما خانم‌هامان را بردیم فرمانداری، شاید در رسانه‌ها دیدید.

مگر ایران هشت سال به خاطر ناموس جنگ نکرد؟ چرا ما ناموس‌هایمان را بردیم در خیابان نشستند؟ به‌خاطر این که یک‌سال حقوق ندادند.

متاسفانه هیچ کسی پیگیر نشد تا ۴۳ نفر از عزیزانمان را از دست دادیم بعد مسئولان متوجه شدند… بعد آمدند به خاطر رای آمدند، به خاطر انتخابات آمدند… اون ۴۳ نفر را کشتند، نمردند، ۲ میلیون پول هزینه می‌کردند این اتفاق نمی‌افتاد.

دوباره همان نفرات قبل را گذاشتند مسئول.

فرماندار شهر ما یک معلم ابتدایی هست، چون با استاندار رفیق هست گذاشتنش فرماندار… ما چون بچه فقیریم، هیچ شغلی از دستمان بر نمی‌آید، بی‌سوادیم، مجبوریم که در معدن کار کنیم.

دوازده ماه به ما حقوق نمی‌دهند فقط هر کسی روز جمعه بیاید، بهش پول نقد می‌دهند! کارگر مجبور می‌شد روز جمعه بره چون پول نداشت.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy