مردم کرمانشاه در بدترین شرایط زندگی در هوای سرد+فیلم

108

خبرها حاکی از این است که مردم زلزله زده کرمانشاه از کمترین امکانات در هوای سرد برخوردارند به چند نمونه آن اشاره می کنیم.

بارش برف و تگرگ در مناطق زلزله‌زده و سرما شرایط زندگی و شرایط زیستی را برای زلزله زدگان که از حداقل های زندگی محرومند؛‌ سخت تر کرده است.

آتش در چادر زلزله زدگان استفاده از وسایل گرمایشی نامناسب برقی و افزایش بار کابل های توزیع برق موجب بروز اتصالی و در نهایت بروز آتش سوزی در چادرها می شود.

کانکس هایی که توسط سپاه پاسداران با پایین تری کیفیت برای زلزله زدگان سرپل ذهاب ساخته شده و بعنوان خانه دائمی به مردم تحویل داده شد؛ پنجشنبه شب با اولین طوفان درهم شکست و بر سر مردم آوار شد.

همه این فاکتها نشاندهنده این است که کمکها همه مردمی بوده و از طرف دولت هیچ کمکی به مرد نشده است.

آتش در چادر زلزله زدگان
آتش در چادر زلزله زدگان

 

بارش برف و تگرگ در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه
بارش برف و تگرگ در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه
کانکس‌های ساخت سپاه پاسداران با طوفان پنج شنبه شب شکستند
کانکس‌های ساخت سپاه پاسداران با طوفان پنج شنبه شب شکستند

زلزله کرمانشاه؛ مسکن مهر در کانون انتقادها

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy