عصر روز دوشنبه، ۱۴ آذر ماه، چهار دختر نوجوان در یکی از مراکز بهزیستی خراسان رضوی اقدام به خودکشی کردند. هر ۴ نفر بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شده و تحت درمان قرار گرفتند.

بر اساس اطلاعات موجود، این نوجوانان دارای خانواده‌های فروپاشیده با آسیب‌های متعدد اجتماعی بوده‌اند و با دستور مقام قضایی در یکی از مراکز شبه خانواده‌ مشهد پذیرش شده بودند و پس از مدتی، اقدام به خودکشی کردند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy

در شهرستانها، بسیاری از خودکشیهای زنان پنهان می‌ماند