دانشجویان در روز 16 آذر گفتند: صدای گورهای بی‌نام‌ هستند
دانشجویان در روز 16 آذر گفتند: صدای گورهای بی‌نام‌ هستند

بیش از ۶۰ سال از عمر جنبش دانشجویی ایران می‌گذرد. تاریخچه این جنبش نشان می‌دهد که فعالان آن با نظر به اوضاع سیاسی و اجتماعی در دوره‌های مختلف، خود را اغلب متعهد به طرح مسائل سیاسی-اجتماعی درکنار خواست‌های صنفی دیده‌اند.

دانشجویانی که سه روز مانده به شانزدهم آذر ۹۶ به یاد روز دانشجو در دانشگاه تهران تجمع کردند، در جای جای سخنانشان خود را “صدای تاریخ” خواندند و بیان‌كننده “کلمات سرکوب‌شده تاریخ”. گفتند صدای مادرهای گورهای بی‌نام‌ هستند و بلوچ‌های آواره.

آنان سخنانشان را چنین به پایان بردند: «ما دانا نیستیم؛ چیزهای ساده می‌گوییم: اینکه می‌ارزد انسان زندگی کند و بمیرد بخاطر برابری و صلح.»

کلام دانشجویان گویا اشاره‌ای است به تاریخچه پر فراز و نشیب جنبش دانشجویی در ایران؛ کلام‌شان هم با فراموشی مقابله می‌کند و هم یادآور می‌شود که جنبش دانشجویی در طول تاریخ دست‌کم ۶۰‌ساله‌اش برای رسیدن به عدالت اجتماعی تلاش ورزیده است.
به مناسبت ۱۶آذر روز دانشجو دانشجویان در شهرهای مختلف ایران با تجمعات گوناگون این روز را گرامی داشتند در این تجمعات دانشجویان اعتراضات صنفی و سیاسی خود را با اشکال مختلف رسانه ای کردند. امسال مراسم ۱۶ آذر از روز ۱۲آذرماه در تهران و شهرهای مختلف برگزار شده است.

تجمع دانشجویان صنعتی شریف به مناسبت روز ۱۶ آذر

اعلام اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه نفت آبادان

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy