اعلام اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه نفت آبادان
اعلام اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه نفت آبادان

امروز ۱۶ آذرماه دانشجویان دانشگاه نفت آبادان دست به اعتصاب غذا زدند. دانشجویان اعلام کردند در اعتراض به بی توجهی مقامات مربوطه به خواسته های شان امروز در روز دانشجو دست به اعتصاب غذا خواهند زد. دانشجویان و دانش آموختگان صنعت نفت اکنون وارد سومین هفته اعتراضات شان بخاطر بی توجهی وزارت نفت در استخدام دانشجویان این دانشگاه شدند.