بدون اجازه از کارگران مخابرات خراسان رضوی و بدون اطلاع قبلی آنان؛ از حقوق آبان ماه هر یک از آنها توسط سران حکومت در مخابرات منطقه؛ مبلغ ده هزار تومان از حقوق آنها را تحت عنوان کمک به ساخت حرم مطهر ائمه؛ کم کردند.

این در حالی است که کارگران ایران عموما زیر خط فقر بسر می برند و ماهها حقوق دریافت نمی کنند.