فیلم تجمع دانشجویان مقابل وزات نفت با شعار هرنکته که گفتند غلط بود و ریا بود

351

به دنبال فراخوان دیروز دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه صنعت نفت امروز سه شنبه ۱۴آذرماه تجمع  بزرگی از ساعت ۱۲ ظهر در جلوی وزارت نفت برگزار شد. دانش آموختگان و دانشجویان که در این تجمع بزرگ ظاهر شده بودند، در جلوی درب غربی وزارت نفت تجمع برگزار کردند و پلاکاردهایی در دست داشتند که خواهان تعیین تکلیف وضعیت استخدامی شان بود. آنان در تجمع امروز با استفاده از شعری از زنده یاد ایرج میرزا به ترانه خوانی جمعی پرداختند و در ترجیح بند آن فریاد می زدند:

هرنکته که گفتند غلط بود و ریا بود

چوپانی این گله به گرگان بسپردند

این شیوه و این قاعده ها رسم کجا بود

رندان به چپاول سر این سفره نشستند

اینها همه از غفلت و بیحالی ما بود

خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند

هرچیز در این خانه بی برگ و نوا بود

گفتند چنینیم و چنانیم دریغا

اینها همه لالایی خواباندن ما بود

ای کاش در دیزی ما باز نمیماند

یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود

عدالت کجایی عدالت کجایی؟ . آنان تاکید کردند که در روزهای آینده نیز تجمع شان را پرشورتر ادامه خواهند داد.