تجمع دانشجویان صنعتی شریف به مناسبت روز 16 آذر
تجمع دانشجویان صنعتی شریف به مناسبت روز 16 آذر

تجمع دانشجویان صنعتی شریف به مناسبت روز ۱۶ آذر- دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در تهران امروز سه شنبه ۱۴ آذر ماه؛ در آستانه روز دانشجو؛ اقدام به برپایی تجمع کردند.

آنان در این تجمع که در محل دانشگاه صورت گرفت به کالایی سازی و پولی سازی دانشگاه اعتراض کردند.

در دستنوشته هایی که در دست دانشجویان است نوشته شده:

دانشگاه پولگردان تضعیف زحمتکشان

تنها هفت درصد دانشجویان ایران تحصیل رایگان

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy