روزهای سه شنبه و چهارشنبه، ۷ و ۸ آذر۱۳۹۶ شاهد اعتراضات متعدد از سوی مردان و زنان ایران به چپاولگری و سیاست های ضدمردمی در شهرهای مختلف بود.

پنج تجمع مربوط به مالباختگان در تهران، اهواز و مشهد خواهان بازپس گیری اموال غارت شده خود بود.

مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی در مقابل دادستانی مشهد یکی از زنان غارت‌شده را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند که باعث خشم و انزجار معترضان گردید. عمده غارت شدگان زنان ایران هستند.

روز چهار‌شنبه ۸ آذر،‌ معلمان حق التدریسی شهرضا در اعتراض به بلاتکلیفی استخدامی مقابل اداره آموزش وپرورش این شهرستان، تجمع کردند.

روز سه شنبه ۷ آذر ماه ۹۶ کارمندان اخراج شده بانک صادرات در مقابل مجلس تجمع کردند. ۶۰۰ تن از مردان و زنان ایران کارمندان بانک صادرات که ۳ ماه پیش یک شبه اخراج شده اند نسبت به بیکاری خود معترضند.

در همین روز پزشکان متخصص کلینیک تخصصی درمانی والفجر گچساران در اعتراض به عدم پرداخت ۶ماه حقوق و عدم پرداخت طولانی مدت سایر مزایا تجمع کرده و تاکید کردند تا نرسیدن به حق خود سر کار حاضر نخواهند شد.

تجمعات دانشجویی نیز طی این دو روز ادامه داشت.

روز سه شنبه ۷ آذر دانشجویان ارشد دانشگاه ملی تهران، در اعتراض به شهریه های دروس پیش نیاز، مقابل ساختمان آموزش کل تجمع اعتراضی کردند.

روز چهارشنبه ۸آذر ۹۶ دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ به دلیل بسته بودن درب دانشکده هنر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy