روزانه ۶۰هزار فقره چک به ارزش ۵۱۵میلیاردتومان برگشت می خورد

39

به گزارش رسانه‌های حکومتی در هفت ماهه نخست امسال روزانه ۶۰هزار فقره چک به ارزش ۵۱۵میلیاردتومان برگشت خورده که نشان‌دهنده باقی ماندن اقتصاد آخوندی در رکود ۴ساله، و بی‌اعتمادی به اقتصاد نا سالم این نظام است.

یک رسانه باند خامنه‌ای نوشت: واضح است که این حجم بالای چکهای برگشتی، آثار مخرب زیادی بر وضعیت اقتصادی کشور می‌گذارد. در واقع، بسیاری از بنگاههای اقتصادی در وضعیت ناامن اقتصادی موجود، به سختی بنگاه خود را سر پا نگه داشته‌اند و مجبور شده‌اند بخش عمده‌ای از ظرفیت تولیدی خود را تعطیل کنند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy