انشجویان دانشگاه ملی
انشجویان دانشگاه ملی

روز دو‌شنبه۱۳آذرماه۹۶ دانشجویان دانشگاه ملی نیز همزمان با دیگر دانشگاه‌ها در پاسخ به فراخوان به برگزاری تجمع اعتراضی به مناسبت روز دانشجو در محوطه دانشگاه دست به تجمع زدند.

این تجمع در اعتراض به کالایی سازی آموزش و دیگر عرصه های اجتماعی برگزار گردید.

روی بنر دانشجویان نوشته است:

«تحصیل رایگان حق ماست شهریه اجباری نه عدالت است نه قانون».

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy