منتجب نیا با طعنه به خامنه ای: کسی که به احمدی نژاد را برسرنوشت مردم حاکم کرد پاسخ بدهد

147

در ادامه کارهای عجیب و غریب احمدی نژاد پس از بست نشینی در شاه عبدالعظیم به بانه رفت و در یکی از مساجد اهل سنت سخنرانی نمود. در همین اثنا به پیشنهاد علی مطهری احمدی‌نژاد در ادامه اقدامات مقابله‌جویانه خود، به بانه سفر کرد و در یکی از مساجد اهل سنت در این شهر سخنرانی کرد.

در همین حال مطهری به قوه قضاییه پیشنهاد داده که احمدی نژاد را محاکمه کنند، و جوانفکر در حمایت از احمدی نژاد از او خوساته که از ادامه همصدایی با ظلم دست بردارد. مصباح یزدی که از حامیان قدیمی احمدی نژاد بود اخیرا گفته است: رفتار امروز احمدی‌نژاد را تأیید نمی‌کنم. چون اکنون یک حالت انحرافی در او می‌بینم.

وی قبلاً گفته بود که اطاعت از احمدی‌نژاد اطاعت از خدا است.

به نوشته این منبع، پس از این مصاحبه، هواداران احمدی نژاد با «سیل» پاسخهای خود، آخوند مصباح یزدی را مورد هجمه قرار دادند.

جواد لاریجانی نیز طی مصاحبه‌یی گفت: خصلت جریان احمدی‌نژاد نفاق سیاسی است و نفاق محصول انحراف در تفکر دینی است. برخی مانند احمدی‌نژاد و همراهانش دوران دین را سپری شده می‌دانند.

وی هم‌چنین با وحشت از تکرار قیام گفت: فتنه باید برای همیشه ریشه‌کن شود و دیگر در نظام ما هیچ عنصر سیاسی جرأت نکند برای رسیدن به مقاصدش به فتنه روی آورد منتجب‌نیا از از جناح روحانی با طعنه به خامنه‌ای به‌خاطر حمایت از احمدی‌نژاد، گفت: قطعاً باید کسانی که احمدی‌نژاد را بر سرنوشت مردم حاکم کردند پاسخگو باشند و نمی‌توانند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy