کاسب ۶۰ساله زیر یخچال جان سپرد

98

افتادن یخچال بزرگ مرغ فروشی بر روی این مرد در خیابان شهید مدنی باعث مرگ یک هموطن شد.

این اتفاق ساعت ۸.۵۴ دقیقه صبح امروز در خیابان شهید مدنی، خیابان قاسمی در یک مغازه مرغ فروشی و عرضه محصولات پروتئینی بود در یک مساحت ۱۵متری روی داده است.

بنا به این گزارش این مرد در حال جا به جایی یک یخچال بزرگ حاوی مواد پرونیمی بر روی ریل خودش بوده است  که با سقوط ناگهانی یخچال به سمت بیرون مغازه، در پیاده رو واژگون میشود و این فرد محبوس و گرفتار در زیر آن کشته شده است.