پیام تسلیت هاشم خواستار نماینده معلمان ایران برای درگذشت طاهر احمدزاده

136

زنده باد مقارومت برای رسیدن خلق قهرمان ایران به آزادی طاهر احمدزاده از حامیان دکتر مصدق که بعد ازکودتای ۲۸ مرداد ۳۲ در مشهد همراه با محمد تقی شریعتی و دکتر علی شریعتی و … به زندان افتاد، از کسانی بود که محکم همچون کوه در مقابل کودتا ایستاد.

احمد زاده یک رادیوی قاچاقی یک موج در زندان داشت که با گوش خود از رادیو بی بی سی شنید که دو فرزندش مسعود و مجید از پایه گذاران سازمان چریک های فدایی خلق توسط رژیم شاه اعدام شده است.

تمام همبندیهایش را دورش جمع کرده و به انها میگوید اگر ناراحت نشده و به من تبریک خواهید گفت تا یک خبر خوشی به شما بدهم؟ که همبندیهایش با تعجب قبول میکنند و احمد زاده خبر شهادت دو فرزندش را میدهد.

مشهور است که دختر بزرگ طاهر احمدزاده به نام مستوره که پزشک است روز بعد با دسته گل به دیدن پدرش رفته و شهادت برادرانش را به پدر تبریک میگوید.

مستوره هم اکنون در فرانسه تبعید که همسرش را جمهوری اسلامی اعدام کرده است و نمی تواند در تشییع جنازه ی ان پدر شرکت کند.

طاهر احمد زاده قبل از انقلاب بهمن ۵۷ همراه دیگر زندانیان از زندان شاه ازاد و بعد از انقلاب اولین استاندار خراسان میشود.

همراه با استعفای بازرگان از نخست وزیری ، احمد زاده نیز از استانداری استعفا میدهد. بعد از کودتای خرداد ۶۰ بار دیگر به زندان می افتد .

بعد از ازادی تلاش میکند که از کشور خارج و به مجاهدین خلق به پیوندد که دستگیر شده و با شکنجه های بسیاری رو برو میشود.

هنگام انتقال از زندان تهران به مشهد بازجویش که او را بسیار شکنجه و کابل زده بود پشیمان و مرتب گریه میکرده که او را ببخشد.

فرزند سومش مجتبی احمد زاده از سازمان مجاهدین خلق توسط جمهوری اسلامی اعدام میشود.

طاهر احمدزاده تا سن ۸۰ سالگی نزدیک ۱۵ سال در حکومت شاه و شیخ زندان بوده که در سن ۹۶ سالگی فوت میکند.

یاد و نامش جاودان و راهش پر ره رو باد.

تسلیت به خانواده ی محترم ایشان و تمام رهروان آزادی.

سید هاشم خواستار نماینده ی معلمان ایران

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy