لحظات نفس گیر نجات یک دختر از خودکشی بالای پل اصفهان + فیلم

171

امروز دوباره یک دختر جوان از بالای پل اصفهان اقدام به خودکشی کرد که خوشبختانه موفق نشد و توسط جوانان اصفهانی نجات پیدا کرد.

اقدام به خودکشی نافرجام دخترجوان دراصفهان پل چمران اینجا سرزمینی است که دختران جوانش از بالای پل خود را به پایین پرت میکنند تا از زندگی نکبتی خلاص شوند!

اینجا مردانی هستند که برای دختران دل میسوزانند و در زدودن رنجشان تلاش میکنند !

هم این زنان هم این مردان گویا از سرزمین دیگرند، یا من از سرزمین دیگرم که این رنج را روزانه تحمل میکنیم!

این چه رنج بی پایانی است که تکرار میشود و هر روز غمش افزون تر از غم روز پیش است اما چرا عبور میکنم و به بار غمم می افرایم کی من این غم را از بالای پل از بالای بزرگترین پل و سهمگین ترین پل  از بالای پل اصفهان پرتاب میکنم تا راحت شوم!

به نقل از نامه رسیده با تشکر از این دوست گرامی

آمار خودکشی در ایران فقر زده با توجه به نشانه روی تیغ سرکوب بر روی زنان میهن روبه افزایش میرود. فقر ، اعیاد و بیکاری و سرکوب افزایش یابنده از عواملی هستند که فقرا را به سمت از بین بردن خود هدایت میکنند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy